تاریخ : یکشنبه 21 خرداد‌ماه سال 1391 | 12:17 ق.ظ | نویسنده : مهم نیست

این شعر کاندیدای شعر2005شد 

وقتی به دنیا میایم سیاهم.  

وقتی بزرگ میشوم سیاهم.

وقتی میرم زیر آفتاب سیاهم.

وقتی میترسم سیاهم.  

وقتی مریض میشوم سیاهم  

وقتی میمیرم هنوز سیاهم. 

و تو آدم سفید  

وقتی به دنیا میایی صورتی وقتی بزرگ میشوی سفیدی 

وقتی میری زیر آفتاب قرمز میشی.وقتی سردت میشه آبی 

وقتی میترسی زردی وقتی مریض میشی سبزی 

و وقتی میمری خاکستری 

و تو به من میگی رنگین پوست؟؟   • جالب های انگلیسی
  • رست موبایل
  • Online User